การอบรมที่ผ่านมา

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2551
ได้จัดการเปิดอบรม หลักสูตร E-learning สำหรับ Course Creator เป็นการจัดอบรมภายใน ให้แก่ อาจารย์ที่สนใจ ที่ห้องปฎิบัติการ คอมพิวเตอร์ 6 ซึ่งได้รับ ความร่วมมือระหว่าง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และ สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย
ปิดปรับปรุงระบบ E-learning ส่วนกลาง 2 วัน เสาร์ที่ 3 และ อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558
ขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อแก้ใขปัญหาในการใช้งาน ได้ที่
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อภายใน 1111
Email sittisak@mut.ac.th

ตรวจสอบการสแกนลายนิวมือ
eBioWebService

บริการค้นหาเบอร์โทร
ภายในมหาวิทยาลัย


ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อแก้ใขปัญหาในการใช้งาน ได้ที่
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรติดต่อภายใน 1111
Email sittisak@mut.ac.th

ปิดปรับปรุงระบบ E-learning ส่วนกลาง 2 วัน เสาร์ที่ 3 และ อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558
ขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักบริการคอมพิวเตอร์


คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์ผู้สอน

  การสร้างและพัฒนาบทเรียน ผ่านระบบ E-learning สำหรับ อาจารย์ การปรับแต่ง การเพิ่มแหล่งข้อมูล การเพิ่มกิจกรรมการเรียน

(Download Manual Zip File) (Download Manual Pdf File)


คู่มือประกอบการอบรบที่ผ่านมา

  หลักสูตร E-learning สำหรับ Course Creator สร้างรายวิชาใหม่ การสร้างกระดานข่าว การสร้างแบบทดสอบ การอัพโหลดไฟล์

(Download Manual Zip File) (Download Manual Pdf File)Teacher : 74
Student : 19175

ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อแก้ใขปัญหาได้ที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ต่อภายใน 1111 Email sittisak@mut.ac.th