การอบรมที่ผ่านมา

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2551
ได้จัดการเปิดอบรม หลักสูตร E-learning สำหรับ Course Creator เป็นการจัดอบรมภายใน ให้แก่ อาจารย์ที่สนใจ ที่ห้องปฎิบัติการ คอมพิวเตอร์ 6 ซึ่งได้รับ ความร่วมมือระหว่าง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และ สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย
อาจารย์ผู้สอน (ระดับ Teacher) และ อาจารย์ผู้ดูแลคอนเทนท์ภายในแต่ล่ะภาควิชา (ระดับ Course Creator) หากพบปัญหา ในการใช้งาน หรือ Error ต่าง ๆ กรุณา แคปหน้าจอ Error หรือ ปัญหา แล้วส่งเมล แนบไฟล์ แจ้ง ชื่อ user มาที่ Email sittisak@mut.ac.th หรือ tynoman21@gmail.com แล้วติดต่อมาที่หมายเลขภายใน 2308 เพื่อติดต่อ Admin

ติดต่อ Admin โทรภายใน 2308
Email sittisak@mut.ac.thคู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์ผู้สอน

  การสร้างและพัฒนาบทเรียน ผ่านระบบ E-learning สำหรับ อาจารย์ การปรับแต่ง การเพิ่มแหล่งข้อมูล การเพิ่มกิจกรรมการเรียน

(Download Manual Zip File) (Download Manual Pdf File)


คู่มือประกอบการอบรบที่ผ่านมา

  หลักสูตร E-learning สำหรับ Course Creator สร้างรายวิชาใหม่ การสร้างกระดานข่าว การสร้างแบบทดสอบ การอัพโหลดไฟล์

(Download Manual Zip File) (Download Manual Pdf File)Teacher : 74
Student : 19175

ติดต่อ Admin สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 2308 หรือ Email sittisak@mut.ac.th