การอบรมที่ผ่านมา

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2551
ได้จัดการเปิดอบรม หลักสูตร E-learning สำหรับ Course Creator เป็นการจัดอบรมภายใน ให้แก่ อาจารย์ที่สนใจ ที่ห้องปฎิบัติการ คอมพิวเตอร์ 6 ซึ่งได้รับ ความร่วมมือระหว่าง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และ สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย
ปิดปรับปรุงระบบ E-learning ส่วนกลาง เนื่องจากย้ายที่ตั้งเครื่องเซิฟเวอร์ ในวันที่ 7 - 8 มกราคม 2560 คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ ในวันที่ 9 มกราคม 2560 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ. ที่นี้ด้วย สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ติดต่อ Admin โทรภายใน 2308
Email sittisak@mut.ac.thคู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์ผู้สอน

  การสร้างและพัฒนาบทเรียน ผ่านระบบ E-learning สำหรับ อาจารย์ การปรับแต่ง การเพิ่มแหล่งข้อมูล การเพิ่มกิจกรรมการเรียน

(Download Manual Zip File) (Download Manual Pdf File)


คู่มือประกอบการอบรบที่ผ่านมา

  หลักสูตร E-learning สำหรับ Course Creator สร้างรายวิชาใหม่ การสร้างกระดานข่าว การสร้างแบบทดสอบ การอัพโหลดไฟล์

(Download Manual Zip File) (Download Manual Pdf File)Teacher : 74
Student : 19175

ติดต่อ Admin สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 2308 หรือ Email sittisak@mut.ac.th