แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

ชื่อ-นามสกุลผู้ส่ง
อีเมล์ผู้ส่ง
หัวข้อ
ข้อความ

อาจารย์ผู้สอน (ระดับ Teacher) และ อาจารย์ผู้ดูแลคอนเทนท์ภายในแต่ล่ะภาควิชา (ระดับ Course Creator) หากพบปัญหา
ในการใช้งาน หรือ Error ต่าง ๆ กรุณา แคปหน้าจอ Error หรือ ปัญหา แล้วส่งเมล แนบไฟล์ แจ้ง ชื่อ user มาที่
Email sittisak@mut.ac.th หรือ tynoman21@gmail.com แล้วติดต่อมาที่หมายเลขภายใน 2308 เพื่อติดต่อ Admin